Browsing by Author สมชาย กฤตพลวิวัฒน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2551การทดลองเพื่อศึกษาปรากฎการณ์นาโนวิทยา รายวิชานาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น ตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยนเรศวรธีระชัย บงการณ์; ฑิราณี ขำล้ำเลิศ; สมชาย กฤตพลวิวัฒน์; ศราวุฒิ เถื่อนถ้ำ; ประไพ เปรมปรีดิ์
2551รายงานการวิจัย การศึกษาสมรรถะตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์แบบมีการเก็บสะสมพลังงานความร้อนด้วยวัสดุเปลี่ยนเฟสสมชาย กฤตพลวิวัฒน์
2550รายงานการวิจัยการศึกษาการเก็บสะสมพลังงานความร้อนด้วยวัสดุเปลี่ยนเฟสสมชาย กฤตพลวิวัฒน์; วัชระ อินทจักร์
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาระบบสะสมพลังงานความร้อนแฝงร่วมความร้อนสัมผัส สำหรับเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าแบบรวมรังสีแสงอาทิตย์สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์; สมชาย กฤตพลวิวัฒน์; ธวัช สุริวงษ์