Browsing by Author ศรายุทธ วัยวุฒิ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2561รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ชื่อโครงการ ระบบสูบน้ำจากพลังงานเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยของชุมชนศรายุทธ วัยวุฒิ; สาธิต บันทึก
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ การลดขนาดระบบทำความเย็นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการติดตั้งอีเจ็คเตอร์ชนิดวงจรชั้นเดียวสู่เชิงพาณิชย์ศรายุทธ วัยวุฒิ; อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช; สุขฤดี สุขใจ; เกียรติศักดิ์ ศรีพันธ์บุตร
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการระบบทำความเย็นแบบอีเจ็คเตอร์สำหรับเครื่องปรับอากาศพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ทำงานร่วมกับระบบสะสมพลังงานสำหรับที่อยู่อาศัยศรายุทธ วัยวุฒิ