Browsing by Author พัชรี ท้วมใจดี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2551รายงานการวิจัยการสังเคราะห์ผลงานการวิจัยด้านภูมิปัญญาไทยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2540-2549พัชรี ท้วมใจดี; ปัญญา สังขวดี; บุญส่ง แสงอ่อน; นุกูล บำรุงไทย; คนึงนิจ ภู่พัฒน์วิบูลย์; เพ็ญศิริ นภีรงค์
2555รายงานการวิจัยสถาบันเรื่องศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัยพัชรี ท้วมใจดี; สายพิณ เม่นเกิด
2550รายงานการวิจัยเรื่องความพึงพอใจในการให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวรพัชรี ท้วมใจดี
2551รายงานการวิจัยเรื่องบทบาทของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามความคิดเห็นของคณาจารย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวรพัชรี ท้วมใจดี