Browsing by Author นิลวรรณ อยู่ภักดี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2552การประเมินค่าการทำนายการใช้ทรัพยากรในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกของกลุ่มโรคร่วมปรับค่าคลินิกนิลวรรณ อยู่ภักดี
2563การวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณยาจากโรงพยาบาลวัฒนานครสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลSUTHIMA GERDTHONG; สุธิมา เกิดทอง; Nilawan Upakdee; นิลวรรณ อยู่ภักดี; Naresuan University. Faculty of Pharmaceutical Sciences
2565การวิเคราะห์ระบบรายงานยากลุ่มเสี่ยงที่นำไปใช้ยาในทางที่ผิดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา : กรณีศึกษา ยาทรามาดอลChananan Chomngamdee; ชนานันทน์ โฉมงามดี; Nilawan Upakdee; นิลวรรณ อยู่ภักดี; Naresuan University. Faculty of Pharmaceutical Sciences
2565ต้นทุนการดูแลแบบประคับประคองในโรคมะเร็ง โรงพยาบาลตราดJarinee Apiwat; จารินี อภิวาท; Nilawan Upakdee; นิลวรรณ อยู่ภักดี; Naresuan University. Faculty of Pharmaceutical Sciences