Browsing by Author ธวัช สุริวงษ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาระบบสะสมพลังงานความร้อนแฝงร่วมความร้อนสัมผัส สำหรับเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าแบบรวมรังสีแสงอาทิตย์สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์; สมชาย กฤตพลวิวัฒน์; ธวัช สุริวงษ์
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ศักยภาพพลังงานและเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับแหล่งพลังงานทดแทนในพื้นที่เป้าหมายสุขฤดี สุขใจ; ธวัช สุริวงษ์; วิสุทธิ์ แช่มสะอาด; ไพฑูรย์ เหล่าดี; ปาณิสรา จันทร์แจ้ง
2556รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบร่วมกับแผ่นสะท้อนรังสีอาทิตย์รูประกอบพาราโบลาสุขฤดี สุขใจ; ธวัช สุริวงษ์; วิสุทธิ์ แช่มสะอาด; สรวิศ สอนสารี; ไพฑูรย์ เหล่าดี
2559รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาต้นแบบเครื่องฟักไข่เทอร์โมอิเล็กตริกร่วมกับระบบสะสมความร้อนที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ธวัช สุริวงษ์; สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์; ประพิธาริ์ ธนารักษ์; ศักดา สมกุล
2556รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการสังเคราะห์บิสมัทเทลลูไลด์เพื่อใช้เป็นวัสดุเทอร์โมอิเล็กตริกด้วยวิธีไมโครเวฟพลาสมาธวัช สุริวงษ์; ทศพล ตรีรุจิราภาพงศ์