Browsing by Author ดลฤดี สงวนเสริมศรี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2562รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การแพร่กระจายของเชื้อวงศ์เอนเทอโรแบคทีเรียซีอีที่มียีน mcr-1 ในจังหวัดพิษณุโลกพรรณนิกา ฤกวิรุฬห์; ดลฤดี สงวนเสริมศรี
2553รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการศึกษาความฝันแปรทางพันธุกรรมของยีนฮีแมกกลูตินินของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์H5N1 ในเขตภาคเหนือตอนล่างดลฤดี สงวนเสริมศรี
2563รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการอุบัติการณ์ของเชื้อเอนเทอโรแบคทีเรียซีอี้ดื้อยาคาร์บาพีเนมในแม่น้ำน่านและการแพร่กระจายของเชื้อในชุมชนภาคเหนือตอนล่างพรรณนิกา ฤตวิรุฬห์; ดลฤดี สงวนเสริมศรี
2563รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ฤทธิ์การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคที่ผิวหนังและความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดจากกะเม็ง (Eclipta prostrata linn.) และว่านพระฉิม (Dioscorea bulbifera Linn.) และการตรวจวิเคราะห์สารโดยใช้เทคนิค Liquid chromatography tandem-mass spectrometry (LC-MS/MS)ดลฤดี สงวนเสริมศรี; นลิน วงศ์ขัตติยะ; พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี; พรรณนิกา ฤตวิรุฬห์
2553รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการศึกษานิวรามินิเดสแอกติวิตีของไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 และไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1ดลฤดี สงวนเสริมศรี
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการศึกษาฤทธิ์ของน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดจากพืชวงศ์ขิงในการยับยั้งการเจริญของ Propionibacterium acne และ Staphylococcus epidermidisดลฤดี สงวนเสริมศรี; นลิน วงศ์ขัตติยะ; พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี