Browsing by Author ฉันทนา พันธุ์เหล็ก

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2560รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาค่าการหน่วงความร้อนของวัสดุผนังอาคารเพื่อลดภาระการทำความเย็นขอวงระบบปรับอากาศอรรถกร ทองทา; สมชาย มณีวรรณ์; ฉันทนา พันธุ์เหล็ก
2557รายงานฉบับสมบูรณ์คาร์บอนฟุตปริ้นต์เพื่อการวางแผนจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของ Carbon footprint for energy and environment management in sugar industryฉันทนา พันธุ์เหล็ก; สมชาย มณีวรรณ์; ประมวล ปุนปัน; เอกวิทย์ ใยดี
2556รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจของอิฐมวลเบาสำหรับพื้นที่เขตอากาศร้อนชื้นฉันทนา พันธุ์เหล็ก; โยธิน อึ่งกูล; สมชาย มณีวรรณ์; ยุภามาณี ยางจ้าน
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์คาร์บอนฟุตพริ้นท์เพื่อการวางแผนจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมน้ำตาลฉันทนา พันธุ์เหล็ก; สมชาย มณีวรรณ์; ประมวล ปุนปัน; เอกวิทย์ ใยดี
2560รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ การพัฒนาท่อความร้อนสำหรับอุตสาหกรรมที่มีส่วนผสมของอนุภาคนาโนอรรถกร ทองทา; สมชาย มณีวรรณ์; ฉันทนา พันธุ์เหล็ก
2554รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาผนังหลายชั้นที่ส่วนประกอบของวัสดุเปลี่ยนสถานะร่วมกับคอนกรีตมวลเบาอนุสรณ์ วรสิงห์; สมชาย มณีวรรณ์; โยธิน อึ่งกูล; ฉันทนา พันธุ์เหล็ก; ยุภามาณี ยางจ้าน