Browsing by Author จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2565การรู้จำอาหารและการประเมินปริมาณอาหารเหลือด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกPhonthep Meephaikhor; พลเทพ มีไผ่ขอ; Chakkrit Snae Namahoot; จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต; Naresuan University; Chakkrit Snae Namahoot; จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต; chakkrits@nu.ac.th; chakkrits@nu.ac.th
2557รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ การวัดประสิทธิภาพและเปรียบเทียบ Name matching algorithmsจักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต
2556รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาระบบการช่วยให้คำแนะนำสำหรับผู้สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วยหลักการออนโทโลจีจักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต; กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต; Michael Brueckner
2556รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการระบบจัดกลุ่มและค้นหาข้อมูลท่องเที่ยวโดยใช้หลักการออนโทโลจีและเนมแมทชิ่งจักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต; นฤพนธ์ พนาวงศ์; กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต; Michael Brueckner
2557รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โปรแกรมค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยวด้วยเสียงจักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต; Michael Brueckner
2562รายงานกาวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ การพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูลเว็บบล็อกด้วย Hadoop และ Hiveจักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต
2556รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการระบบผู้เชี่ยวชาญการวางแผนสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยด้วยหลักการออนโทโลจีจักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการระบบแนะนำข้อมูลท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยใช้หลักการออนโทโลจีเชิงเวลาและการปรับปรุงอัลกอริทึมนาอีฟเบย์จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต; Michael Bruckner
2558รายงานวิจัยเรื่อง ระบบรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินด้วยเทคโนโลยีโซเชียลเน็ตเวิร์คและอัลกอริทึมไดค์สตราผ่านมือถือสามร์ทโฟนระบปฏิบัติการแอนดรอยด์จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต