Browsing by Author จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2562การปรับปรุงการวิเคราะห์แบบระดับบนโดเมนความถี่ด้วยตัวกรองเกาส์เซียนหลายระดับแบบปรับเหมาะสำหรับการตรวจจับบริเวณที่น่าสนใจของภาพJENJIRA JAEMSIRI; เจนจิรา แจ่มศิริ; Jaratsri Rungrattanaubol; จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล; Naresuan University. Faculty of Science
2564การปรับปรุงเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักสำหรับการรู้จำใบหน้าKANGSADAN HANCHERNGCHAI; กังสดาล หาญเชิงชัย; Jaratsri Rungrattanaubol; จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล; Naresuan University. Faculty of Science
2551การปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอัลกอริทึมการสืบค้นเพื่อค้นหาแผนการทดลองที่เหมาะสมที่สุดจรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล; อนามัย นาอุดม
2552การสร้างแผนการทดลองที่เหมาะสมโดยใช้อัลกอริทึมเชิงวิวัฒนาการการปรับปรุงจรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล
2550การออกแบบการทดลองคอมพิวเตอร์โดยใช้อัลกอริทึมการสืบค้นจรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล; เกตุจันทร์ จำปาไชยศรี
2556รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ อัลกอริทึมการสืบค้นที่มีประสิทธิภาพสำหรับสร้างแผนการทดลองที่เหมาะสมเพื่อจำลองการทดลองด้วยคอมพิวเตอร์จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล; อนามัย นาอุดม
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาตัวแบบทางสถิติเพื่อพยากรณ์ผลผลิตข้าวในเขตภาคเหนือตอนล่างอนามัย นาอุดม; จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล
2555รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความพิการจากอุบัติเหตุจราจรทางบก ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูลจรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล; อนามัย นาอุดมม; ดารณี สุวพันธ์
2562รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการหาค่าเหมาะสมในการออกแบบแผนแบบทดลองสำหรับการจำลองการทดลองด้วยคอมพิวเตอร์อนามัย นาอุดม; จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล