Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2553การพัฒนา Worksheet ในการออกแบบคานคอนกรีตอัดแรงเตชินทร์ มั่นคง; นวพงษ์ วงษ์พานิช; อลงกรณ์ ปัจฉิมา
2553อิทธิพลของความยาวและรูปร่างของเส้นใยจากขยะกล่องเครื่องดื่ม ยู เอช ที ต่อคุณสมบัติทางกลของคอนกรีตณัฐวุฒิ มั่นทรัพย์; ธวัชชัย ทองไทย; นัตธพงษ์ รุ่งเรือง
2553การศึกษาสมบัติทางกายภาพ และทางกลของซีเมนต์เสริมเส้นใยมะพร้าวเบ็ญจมาภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์; ศุภวิชญ์ เทวฤทธิ์เรืองศรี
2553การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์รายวิชาคอนกรีตเทคโนโลยีคนึงนิจ ครุฑอาจ; ภาคิน วงศ์คำมา
2553ศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างกระเบื้องหลังคาคอนกรีตผสมอลูมิเนียมฟอยล์จากถุงพลาสติกกิตติศักดิ์ วงษ์โก; ธราดล อ่อนนิ่ม; พรม เย็นนที