Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 76 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2556การศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้บริการของห้องปฎิบัติการเรียนรู้ด้วยตนเองคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรพันธ์ดี ทับทิม
2556ภาษา สังคมและวัฒนธรรม : ท่ามกลางกระแสของการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนมณทิรา ตาเมือง
2556รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การประยุกต์ใช้หลักคำสอนทางศาสนาในการดำเนินชีวิตของเยาวชนไทยชไมพร กาญจนกิจสกุล
2556รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยทฤษฎีหายนะพิบัติแผนภาพไฟน์แมนน์กับการประยุกต์ใช้ในฟิสิกส์และระบบสัญญาณบุรินทร์ กำจัดภัย; เดชา นาวานุเคราะห์
2556การประเมินความเหมาะสมของการใช้อนุภาคนาโนเหล็กประจุศูนย์ร่วมกับการเหนี่ยวนำความร้อนทางแม่เหล็กไฟฟ้าในการเร่งการฟื้นฟูน้ำใต้ดินและดินในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดที่ปนเปื้อนด้วยมลสารอินทรีย์ระเหยที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบธนพล เพ็ญรัตน์
2556เทคนิคใหม่สำหรับงานด้านเคมีวิเคราะห์ดิจิตอลอิมเมจ คัลเลอริเมตรีปริญญา มาสวัสดิ์
2556พัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือด้วยแอนดรอยด์ OSเทวิน ธนะวงษ์
2556รายงานการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์สมิทธิภาพด้านภาษาอังกฤษของบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2552-2554ประดับเดือน ทองเชื้อเชิญ
2556รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการ : ความสัมพันธ์ของความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีนไซโตไคน์กับผลลัพธ์ของการติดเชื้อไวรัสตับบีวัชนันท์ วงศ์เสนา; ปัญญา ถุนนอก
2556รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ อัลกอริทึมการสืบค้นที่มีประสิทธิภาพสำหรับสร้างแผนการทดลองที่เหมาะสมเพื่อจำลองการทดลองด้วยคอมพิวเตอร์จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล; อนามัย นาอุดม