Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์บ้านใต้ถุนสูงรับมือน้ำท่วมซ้ำซากตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาบางระกำโมเดลกิจการ พรหมมา
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เอ็กซ์เซลสเปรดชีทจำลองการเคลื่อนที่ของมลพิษในน้ำบาดาลออกจากหลุมฝังกลบขยะกิจการ พรหมมา
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์จะเกิดอะไรขึ้นถ้ารัฐควบคุมน้ำบาดาลทั้งหมดกิจการ พรหมมา
2552รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การเสียชีวิตของชาวนาจากการขาดออกซิเจนในบ่อน้ำบาดาลระดับตื้นที่ใช้เพื่อการชลประทานนาข้าว กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลกและพิจิตรกิจการ พรหมมา
2552รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การเสียชีวิตของชาวนาจากการขาดออกซิเจนในบ่อน้ำบาดาลระดับตื้นที่ใช้เพื่อการชลประทานนาข้าว กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลกและพิจิตรกิจการ พรหมมา
2552รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์แหล่งที่มาของสนิมเหล็กในน้ำบาดาลระดับตื้นที่ทำให้เมล็ดข้าลีบภายหลังเพื่อการชลประทานนาข้าวกิจการ พรหมมา