Browsing by Author อุปถัมภ์ นาครักษ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2562รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การฟื้นฟูคุณภาพน้ำใต้ดินด้วยระบบผสมของเฮเทอโรโทรฟิกและไฮโดรจีฟิกดีไนตริฟิเคชั่นวิลาวัลย์ คณิตชัยเดชา; อุปถัมภ์ นาครักษ์
2562รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การสร้างแผ่นเยื่อคอมโพสิตคุณภาพสูง สำหรับการผลิตน้ำจืดอุปถัมภ์ นาครักษ์; วิลาวัลย์ คณิตชัยเดชา
2560รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การบำบัดน้ำเสียหล่อเย็นด้วยวิธีรวมตะกอนด้วยไฟฟ้าวิลาวัลย์ คณิตชัยเดชา; อุปถัมภ์ นาครักษ์
2557เอกสารรายงานโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์แบบสถานะผสมอุปถัมภ์ นาครักษ์
2558เอกสารรายงานโครงการวิจัยเรื่อง การวิจัยการศึกษาคุณภาพและชนิดของการปนเปื้อนของน้ำใต้ดินภายในบริเวณมหาวิทยาลัยนเรศวรอัษฎางค์ พลนอก; อุปถัมภ์ นาครักษ์; มนทิรา มีขำ
2557เอกสารรายงานโครงการวิจัยเรื่องการวิจัยแหล่งน้ำแร่ใต้พื้นผิวดินและเสถียรภาพของปริมาณแร่ธาตุอัษฎางค์ พลนอก; อุปถัมภ์ นาครักษ์; มนทิรา มีขำ